تازه ترین خبرها

متالوژی-پودری

متالورژی پودری

متالورژی پودری، متالورژی پودر دانش شناخت و بکارگیری فناوری های تولید و شکل دهی پودرها است و جذابیت آن از قابلیتش برای تبدیل مستقیم پودر..